CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ
VINH AN CƯ
HOTLINE: Mrs Bạch Giám Đốc 0912 665 120
Hỗ trợ online
 • Nhắp vào đây để liên hệ với tôi

 • Nhắp vào đây để liên hệ với tôi

  Võ Quang Nhường

 • Nhắp vào đây để liên hệ với tôi

  Phan Thị Thanh Bạch

 • Nhắp vào đây để liên hệ với tôi

  Phạm Ngọc Vinh

Avery Print Head-AP 4.4/5.4-200 dpi A4031

Avery Print Head-AP 4.4/5.4-200 dpi A4031

Product Name: Avery Print Head - AP 4.4/5.4 - 200 dpi A4031

Condition: Brand new and original in unopened box.
Type: Thermal Print Head
Resolution: 200dpi
Quality warranty: 3 months
Shipping: Free

Giá:

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Hàng mới về
 • 0 đ

 • 150 đ

 • 0 đ

 • 0 đ

 • 0 đ

 • 0 đ

 • 0 đ

 • 0 đ

 • 0 đ

 • 0 đ